Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

22.09.2015 Raport z akcji "Zapal znicz Bohaterom 7 Dywizji Piechoty!"
22.09.2015 Raport z akcji

Przyszedł czas na relację zdjęciową z akcji zapalenia zniczy na grobach żołnierzy 7 Dywizji Piechoty poległych we wrześniu 1939 roku. Akcja, która rozpoczęła się 1 września o godz. 16.00 na cmentarzu Kule, objęła Częstochowę oraz cały region częstochowski, a oprócz głównych organizatorów tj. naszego Stowarzyszenia, Miasta Częstochowa, Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie oraz Rady Historycznej, udział wzięli także harcerze i uczniowie szkół z Wręczycy Wielkiej, Lublińca i Wrzosowej. Ilość miejsc spoczynku żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, sprawiła, że akcja trwała wiele dni. Ostatecznie zapaliliśmy znicze m.in. w: Częstochowie, Wręczycy Wielkiej, Truskolasach, Krzepicach, Opatowie, Kłobucku, Lublińcu, Kochanowicach, Boronowie, Konopiskach, Kłomnicach, Wrzosowej, Poraju, Dębowcu, Zrębicach, Olsztynie, Złotym Potoku, Janowie, Niegowej, Lelowie, Żurawiu, Mstowie, Św. Annie, Dąbrowie Zielonej, Borzykowej, Maluszynie, Włoszczowej, Garnku i wielu innych. Akcja pozwoliła na częściowe podsumowanie stanu mogił i miejsc pamięci związanych z walkami 7 Dywizji Piechoty w całym regionie. Uczucia są mieszane; wśród pozytywnych wyjątków, większość miejsc uległa znacznej degradacji, tak w sensie technicznym, jak i w kontekście pamięci historycznej. Większość mogił 1 września i w następnych dniach świeciła pustkami. Przykre wrażenie potęgował ogólny brak czystości i nieporządek. Miejsc związanych z obroną Ojczyzny w pierwszych dniach września 1939 roku, nie odwiedzają już uczniowie szkół ani nawet harcerze, a to znaczy, że był to najwyższy czas, aby podjąć próbę wskrzeszenia tradycji i świętego patriotycznego obowiązku, zobowiązującego nas do pamięci o tych, którzy przelali swą krew w obronie Niepodległości Polski. A w naszym przypadku, byli to żołnierze 7 Dywizji Piechoty. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję i mamy nadzieję, że za rok nabierze jeszcze większego rozmachu!