Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

29.03.2014 Renowacja schronu bojowego przy ul. Radomskiej
29.03.2014 Renowacja schronu bojowego przy ul. Radomskiej

W sobotę 29 marca, wykorzystując doskonałą pogodę, nasze Stowarzyszenie przeprowadziło renowację schronu bojowego na 1 ckm przy ul. Radomskiej w Częstochowie, obejmującą wysprzątanie najbliższego otoczenia obiektu, w tym usunięcie śmieci, krzaków i chwastów, a przede wszystkim odmalowanie schronu, przywracające mu wygląd godny zabytku i miejsca pamięci związanego z bohaterską walką żołnierzy 6 kompanii 27 pp w obronie wzgórza 296,6 we wrześniu 1939 roku. Jest to pierwszy etap prac zaplanowanych na ten rok, a w przypadku tego schronu konieczne będzie jego odsłonięcie. Podczas budowy ul. Radomskiej - schron został zasypany metrową warstwą ziemi.

 

Jako ciekawostkę dodajmy, że podczas dzisiejszych prac, przypadkiem udało się ustalić ślad po potężnym trafieniu pociskiem artyleryjskim w strzelnicę bojową, który znajdując się pod warstwą ziemi, pozostawał dotychczas nieznany i nieopisany. Na powierzchni schron nosi ponad 40 śladów trafień broni różnego kalibru: broni strzeleckiej, działek czołgowych, dział przeciwpancernych, artylerii, odłamków bomb itd. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że pod linią ziemi, na ścianach schronu znajdują się kolejne ślady walk z 2 września 1939 roku.