Projekty » Projekt "Wzgórze 296,6"

Główne założenia i etapy projektu "Wzgórze 296,6"

Główne założenia i etapy projektu "Wzgórze 296,6":

 

1. Upamiętnienie wysiłku bojowego żołnierzy 6 kompanii 27 Pułku Piechoty poprzez stworzenie miejsca pamięci na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.

2. Przywrócenie schronu bojowego przy ul. Radomskiej i jego otoczenia do stanu pierwotnego z września 1939 roku.

3. Adaptacja schronu bojowego przy ul. Radomskiej i jego otoczenia do celów edukacyjno – popularyzatorskich z wykorzystaniem rekonstrukcji historycznej.

4. Renowacja schronu obserwacyjnego wraz z uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu.