Rekonstrukcja historyczna » Sekcja 7 baterii artylerii plot

Obsada personalna 7 baplot na dzień 1 września 1939 roku

Obsada personalna 7 baterii artylerii plot na dzień 1 września 1939 roku:

 

- dowódca baterii: kpt. Stanisław Marczak,

- oficer zwiadowczy: ppor. Klemens Wesołowski,

- dowódca I plutonu: ogn. pchor. rez. Kazimierz Maciejczyk

- dowódca II plutonu: ogn. pchor. rez. Rufin Gołąbek,

- dowódca III plutonu: ppor. rez. Henryk Żółciak,

- dowódca IV plutonu: plut. pchor. rez. Antoni Lewkowicz.