Dołącz do Nas! » Członkostwo

Obowiązki członka

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia

 

§19.
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz realizacji celów statutowych,
b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez walne zebranie,
d) dbać o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.