Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa im. por. Arkadiusza Ordyńskiego

 

Prezes Zarządu: Adam Kurus

Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Flaczyk

Sekretarz / Skarbnik: Jakub Krupop

Członek Zarządu: Wojciech Omiotek

Członek Zarządu: Magdalena Krupop