Rekonstrukcja historyczna » Sekcja 7 baterii artylerii plot

Stan osobowy i główne wyposażenie 7 baplot

Główne wyposażenie 7 baterii artylerii plot (bateria artylerii plot motorowa typu A):

 

Stan osobowy: 6 oficerów oraz 163 podoficerów i szeregowych.

 

Uzbrojenie:
- 4 działa plot. 40 mm wz. 36
- 5 lkm wz. 08/15
- 14 pistoletów
- 155 kbk wz. 29

 

Pojazdy:
- 8 ciągników gąsienicowych C2P
- 5 samochodów PF 508/518 radio N2/S
- 29 samochodów osobowych i ciężarowych
- 5 motocykli
Razem: 47 pojazdów

 

Wyposażenie specjalne:
- dalmierz stereoskopowy 1,5 m wz. K3
- 5 radiostacji N2/S