Artykuły historyczne i zdjęcia » 7 Dywizja Piechoty 1918 - 1939

7 Dywizja Piechoty 1939 - literatura

W związku z licznymi zapytaniami o godną polecenia literaturę, przedstawiającą najnowszy stan wiedzy dotyczący wrześniowych działań 7 Dywizji Piechoty, w tym walk w obronie Częstochowy w 1939 roku, prezentujemy kilka pozycji wraz z możliwym źródłem pozyskania...

więcej
Niemiecka 46 DP w walkach o Częstochowę

Prezentujemy serię zdjęć z albumu żołnierza niemieckiej 46 Dywizji Piechoty, która w dniach 2 i 3 września toczyła zacięte walki z oddziałami 7 Dywizji Piechoty o zachodni i południowo-zachodni odcinek obrony Częstochowy, a następnie brała udział w "krwawym poniedziałku", czyli masowych mordach mieszkańców miasta w dniu 4 września 1939 roku. Zdjęcia zostały zamieszczone przez....

więcej
Walki 1939 roku oczami żołnierzy 7 Dywizji Piechoty cz. VII

Prezentujemy dwa krótkie, ale jakże dobitne fragmenty relacji żołnierzy 27 pułku piechoty, opisujące walki pod Kiedrzynem. Są one zarazem zaprzeczeniem komunistycznej mitologii, według której obrona Częstochowy była nieprzygotowana, improwizowana, a słabo wyposażeni żołnierze strzelali na oślep do wszystkiego co się ruszało, a potem uciekali w panice na rozkaz ofcera zdrajcy, który okazał się agentem niemieckim...

więcej
Walki 1939 roku oczami żołnierzy 7 Dywizji Piechoty cz. VI

Tym razem prezentujemy relacje wyłącznie żołnierzy 74 gpp, w tym obszerny fragment relacji st. sierż. Wojciecha Kosmali z III batalionu, fragment relacji por. rez. Piotra Sołtysiaka - zastępcy dowódcy 1 kompanii ckm z I batalionu oraz fragment relacji mjr. Kazimierza Rybickiego - dowódcy II batalionu...

więcej
Walki 1939 roku oczami żołnierzy 7 Dywizji Piechoty cz. V

Kolejna część wspomnień żołnierzy 7 Dywizji Piechoty - tym razem por. rez. Jana Kopaczki, st. sierż. Wojciecha Kosmali oraz Tadeusza Ciesielskiego. Naszym zdaniem relacje stają się coraz ciekawsze i ukazują walki w rejonie Częstochowy w prawdziwym świetle. Warto też zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia regularnych działań wojennych na odcinku 7 Dywizji Piechoty. II Wojna Światowa rozpoczęła się właśnie w regionie częstochowskim. Gdy na Westerplatte padały pierwsze salwy pancernika Schleswig - Holstein, pod Częstochową wojna trwała już od ponad pół godziny (a na niektórych odcinkach nawet od 3.30!)...

więcej
Walki 1939 roku oczami żołnierzy 7 Dywizji Piechoty cz. IV

Fragment relacji plut. Władysława Wyderki, dowódcy sekcji granatników w 1 kompanii strzeleckiej I batalionu 74 górnośląskiego pułku piechoty: „(…) Dnia 1 września 1939 roku, o godzinie 4.30 rano zbudził nas huk rozrywających się pocisków artyleryjskich, nadlatujących nad nasze stanowisko obronne, położone obok dworca Steblów, gdzie zajmowała pozycje moja sekcja granatników. Sekcja posiadała 3 granatniki obsługiwane przez 12 żołnierzy.

więcej
Walki 1939 roku oczami żołnierzy 7 Dywizji Piechoty cz. III

Fragment relacji mjr. Stanisława Ihnatowicza, dowódcy I dywizjonu 7 pułku artylerii lekkiej: „(…)31 sierpnia, I dywizjon 7 pułku artylerii lekkiej, pod moim dowództwem , otrzymał zadanie bezpośredniego wsparcia odcinka „Północ” pozycji „Częstochowa”, zgodnie z opracowanym planem obrony. Dowódcą odcinka był ppłk Panek, dowódca 27 pułku piechoty. Zadaniem tego pułku oraz mojego dywizjonu...

więcej
Walki 1939 roku oczami żołnierzy 7 Dywizji Piechoty cz. II

Fragment wspomnień por. rez. Jana Kopaczki, adiutanta dowódcy I batalionu 74 górnośląskiego pułku piechoty z Lublińca: „(…)Noc z 31 sierpnia na 1 września upłynęła na naszym odcinku w dużym napięciu, ale bez dramatycznych wydarzeń. Już po północy mjr Józef Pelc rozmawiał telefonicznie z dowódcami swoich kompanii uprzedzając ich o spodziewanym uderzeniu Niemców...

więcej
Walki 1939 roku oczami żołnierzy 7 Dywizji Piechoty cz. I

Jako że wrzesień za pasem, od dnia dzisiejszego będziemy prezentować fragmenty relacji żołnierzy 7 Dywizji Piechoty o przygotowaniach do wojny, mobilizacji i walkach we wrześniu 1939 roku. Relacje te są całkowitym zaprzeczeniem powtarzanych przez lata mitów i kłamstw na temat walk w regionie częstochowskim, a także przygotowań do wojny 7 Dywizji Piechoty i Wojska Polskiego w ogóle...

więcej
Częstochowa 1939: Zapomniana bitwa

Od stosunkowo krótkiego czasu, w Częstochowie można zaobserwować pewien wzrost zainteresowania całkowicie zapomnianym tematem – polskimi schronami bojowymi i obserwacyjnymi z 1939 roku. Przez lata, walki w obronie Częstochowy 1 i 2 września 1939 roku zostały niemal zapomniane...

więcej